Ważne daty

Ostateczny termin rejestracji - 30 czerwiec 2014

Ostateczny termin wysłania abstraktu - 30 czerwiec 2014

Ostateczny termin wysłania referatu - 15 lipiec 2014

Termin Forum: 07.09.2014-10.09.2014