Publikacja

PUBLIKACJA - HORYZONTY CHEMII

Wszystkie referaty, po otrzymaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii Horyzonty Chemii.

Objętość przesłanego tekstu nie powinna być  dłuższa niż 4 strony.  Szczegółowe wymogi edytorskie dla referatów dostępne są tutaj.

Teksty artykułów należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres fchn@chem.uni.wroc.pl do dnia 10 sierpnia  2014 r.