Prezentacje

Wersja elektroniczna książki abstraktów znajduje się tutaj: Streszczenia-FChN_2014.pdf

 

W trakcie Forum planowane są wystąpienia zarówno w formie komunikatów ustnych (15 - 20 minutowych) jak i plakatów.

Szablon streszczenia można pobrać klikając tutaj. Prosimy o przestrzeganie wymagań dotyczących formatu streszczeń.

Streszczenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną w formie załącznika na adres: fchn@chem.uni.wroc.pl