Opłaty

Opłaty za udział w konferencji

Koszty uczestnictwa:

  • 270 zł,
  • 170 zł (doktoranci i studenci).

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, obiady, poczęstunki i udział w uroczystej kolacji.

Wpłaty należy dokonywać do 30.06.2014 r. na konto:

BZ WBK S.A. 4 O/WROCŁAW

ul. Kuźnicza 17/19

50-950 Wrocław

191090 2503 0000 0001 1010 3056

tytułem:  konf. 19N oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.
 
Wpłaty dokonane na konto będą potwierdzane fakturą po zaksięgowaniu wpłaconej kwoty.

 

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne.