60-lat Chemii

WCHUWr60_1954_2014_pol.jpg

W 1954 roku restytuowano studia  chemiczne na  Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu. W tym też roku powołano Katedrę Chemii Nieorganicznej pod kierunkiem prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej. W 1955 roku powołano  Katedrę  Chemii  Organicznej,  której  kierownikiem  został prof. Henryk Kuczyński, a w 1956 roku Katedrę Chemii Fizycznej pod kierunkiem prof. Lucjana Sobczyka.

W 1969 roku połączono trzy Katedry tworząc Instytut Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego działający w ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Organizatorem Instytutu oraz jego dyrektorem została prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, wybitna uczona o wielkim talencie menadżerskim.

W 1995 roku Instytut Chemii wyodrębnił się z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii przekształcając się w Wydział  Chemii.  Organizatorem nowego  Wydziału  oraz  jego pierwszym  dziekanem został  prof. Józef J. Ziółkowski.   

ChemUWr_pl.jpg 

Foto2.jpg 

Budowa Instytutu Chemii - fot. T. Mikulski

1 Budowa - podpiwniczenie z bliska.jpg

1 Budowa - podpiwniczenie z bliska

2 Budowa - podpiwniczenie.jpg

2 Budowa - podpiwniczenie